Публічний договір купівлі-продажу в інтернет-магазині ZenWood

 

1. Терміни, що використовуються в Договорі.

Публічний договір купівлі-продажу товару (надалі – «Договір») – договір, згідно з яким Продавець бере на себе зобов’язання здійснити виготовлення та продаж товарів кожній фізичній особі, яка до нього звертається.

Продавець – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на сайті інформацію про товари, які вона виготовляє та реалізує. Найменування Продавця вказується в документах на передачу товару Покупцю.

Покупець – фізична або юридична особа, яка замовляє, купує або має намір замовити виготовлення та купити товар.

Оферта – пропозиція Продавця на адресу фізичної особи щодо укладання даного Договору.

Акцепт – надання фізичною особою повної та безумовної згоди щодо укладання даного Договору на умовах, викладених у даному Договорі (через використання системи сайту або телефонних номерів, зазначених на вказаному сайті).

Товар – товари, асортимент, ціна та характеристики яких зазначені на сайті (в інтернет-магазині) Продавця.

Сайт – zenwood.ua.

Індивідуальний товар – товар, виготовлений за індивідуальним замовленням, наданим Покупцем Продавцю у вигляді дизайн-проекту.

 

2. Предмет Договору.

2.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець зобов'язується передати у власність Покупця дерев’яний виріб, виготовлений за індивідуальним замовленням, наданим Покупцем Продавцю у вигляді дизайн-проекту (надалі іменується «Товар»), а Покупець в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов'язується прийняти й оплатити Товар.

2.2. Шляхом укладання даного Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про умови оплати та доставки товару, а також з інформацією про товар стосовно його форми, габаритів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, якості, матеріалу, з якого товар вироблено, та з інформацією стосовно його виробника та згодний на придбання такого товару із такими характеристиками.

2.3. Покупцеві може бути відмовлено в оформленні придбання товару в разі відсутності товару в наявності.

 

3. Ціна Договору.

3.1. Розрахунки між сторонами здійснюються у гривнях на наступних умовах:

3.1.1. Передоплату в розмірі 70%  від вартості товару Покупець сплачує у день отримання Покупцем виставленого Продавцем рахунку-фактури на повну вартість Товару з моменту укладення Договору або надання Продавцем Покупцю іншого документу (повідомлення), яке містить у собі всі реквізити, які необхідні для здійснення оплати вартості товару.

3.1.2. Залишок вартості товару Покупець сплачує в строки та спосіб, що залежать від умов доставки товару, але не пізніше ніж за 2 (два) банківських дні до дня отримання товару. Способи оплати залишку та умови доставки конкретного товару Покупець зобов’язаний уточнити у Продавця до акцепту.

3.1.3.  Продавець має право брати передоплату в розмірі 1000% від вартості індивідуального товару. Відмовитися від індивідуального товару можливо протягом доби з моменту здійснення оплати Покупцем. У разі якщо індивідуальний товар доставлений до Покупця в належному стані, відмова від товару та повернення коштів Продавцем не можливі.

3.2. Ціни, вказані на сайті, можуть носити ознайомлювальний характер.

3.3. Датою оплати Покупцем вартості товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця. При цьому строк виконання замовлення обчислюється, починаючи з наступного робочого дня.

 

 

4. Передача товару

4.1. Передача товару, вказаного у п.2.1. даного Договору, здійснюється протягом 8 тижнів з моменту погодження та підтвердження обома Сторонами дизайн-проекту. Початок відліку строку передачі товару розпочинається з дати, що буде зазначена на дизайн-проекті.

У випадку, якщо протягом строку передачі товару будуть припадати святкові та/або неробочі дні, момент передачі товару відтерміновується на відповідну кількість святкових та/або неробочих днів.

У разі, якщо Покупець відмовляється прийняти товар згідно п. 4.1, він зобов’язаний  оплатити всю вартість товару згідно п. 3.1.2. Договору, а також сплатити суму в розмірі 100 грн. за кожен день затримки отримання товару.

4.2. Детальний опис замовленого товару, кількість, ціни узгоджуються Сторонами додатково та можуть зазначатися у дизайн-проекті.

4.3. Доставка товару відбувається на розсуд Продавця, в т. ч. із залученням третіх осіб, які надають послуги перевезення товару (перевізником). Сторони встановили, що Продавець має право самостійно визначати перевізника товару без погодження із Покупцем.

4.4. У випадку безпідставного неприйняття Покупцем готового товару, доставленого (направленого) Продавцем (перевізником) Покупцю або у випадку повернення товару Покупцем Продавцю, за виключенням випадків повернення неякісного / некомплектного / невідповідного асортименту товару, Продавець при поверненні грошових коштів, сплачених Покупцем за такий товар, утримує суму понесених витрат, які представляють собою вартість доставки такого товару Покупцю та його повернення Продавцю.

4.5. У випадку доставки товару Продавцем відповідальність за збереження товару до моменту його передачі Покупцеві несе Продавець. У випадку доставки товару перевізником, відповідальність за збереження товару до моменту його передачі Покупцеві несе перевізник.

 

5. Перехід права власності та прийом товару Покупцем

5.1       Право власності на товар, купівля-продаж якого здійснюється відповідно до даного Договору, переходить від Продавця до Покупця в момент отримання Покупцем товару.

5.2.      Ризики випадкової втрати чи пошкодження товару переходять від Продавця до Покупця з моменту фактичної передачі товару.

5.3       Як тільки Покупець отримав товар, потрібно обов'язково перевірити всі скляні елементи, фасади та дзеркала на предмет дефектів і цілісності. Якщо заздалегідь не були перевірені скляні елементи і дзеркала, Продавець не несе відповідальності за їх цілісність після передачі.

5.4. Вимоги до приміщення: У приміщенні, в якому будуть встановлені товари з масиву дерева, повинні бути закінчені ремонтні роботи (штукатурні, малярні та ін.). Рівень вологості повинен відповідати 40-60%. Надмірна сухість, як і вологість, однаково шкідливі для виробів з натурального дерева.

Температура в приміщенні повинна бути в межах від 15 до 30 градусів, інакше може виникнути нерівномірне висихання деревини і деформація деталей. При зберіганні і експлуатації товари  повинні охоронятися від механічних пошкоджень, вологи, агресивних речовин, прямих сонячних променів, вогню, а також різких перепадів температури і вологості повітря.

Неприпустимі різкі перепади температури і вологості в приміщенні (не більше ніж на 5% в годину).

Недотримання даних умов може призвести до появи дефектів товару, які не підлягають гарантії.

5.4.1. Покупець зобов’язаний завчасно підготувати місце для монтажу та установки товарів (якщо такий монтаж необхідний). Монтаж товару проводиться тільки на рівних поверхнях (без перепадів та нерівностей). До моменту монтажу товару, Покупець зобов'язаний повністю виконати обов'язкові умови Договору, що висуваються до стану приміщення, для можливості гарантування Продавцем монтажних робіт належної якості. У випадку невиконання Покупцем умов Договору, щодо підготовки приміщення до установки товару, під час монтажу та в подальшому, Продавець звільняється від будь-якої відповідальності за своєчасність та результат наданих послуг, якість та функціональні властивості товарів в процесі їх використання Покупцем. До того ж, до Продавця не будуть застосовуватися жодні санкції, що визначені чинним законодавством України та цим Договором, за надання послуг неналежної якості та такі недоліки жодним чином не можуть бути визнані умисними діями або бездіяльністю Продавця.

5.4.2. Покупець зобов’язаний, у день проведення замірів приміщення, або монтажу та установки товару, попередити Продавця про наявність прихованої електропроводки у стіні приміщення, де буде здійснюватися монтаж та установка товару з обов’язковим наданням план-схеми такого електромонтажу.

У випадку недотримання вищезазначених умов Покупцем, Продавець звільняється від будь-якої відповідальності за пошкодження електропроводки, яка може виникнути у процесі монтажу та установки товару.

5.5. Покупець зобов’язаний у день монтажу та установки товару забезпечити місце для паркування транспортного засобу для безперешкодного розвантаження товару. У випадку, якщо дана умова Договору не буде виконана Покупцем, останній зобов’язаний відшкодувати усі витрати, які були понесені Продавцем на доставку товару. При цьому, дата передачі товару буде відтермінована на відповідну кількість днів, допоки Покупцем не буде забезпечена дана умова та до Продавця не будуть застосовуватися жодні санкції, що визначені чинним законодавством України та цим Договором.

5.5.1. Для виконання даної умови, Покупець зобов’язаний у телефонному режимі повідомити Продавця про день, у який буде забезпечено вищезазначене місце для паркування транспортного засобу та бути присутнім на місці розвантаження товару.

 

6. Права та обов’язки Сторін Договору.

6.1. Сторони розуміють та підтверджують усі свої права та обов’язки, що випливають зі змісту даного Договору.

6.2. Покупець зобов’язаний під час приймання товару здійснити його перевірку за кількістю, якістю та асортиментом, а також негайно повідомити Продавцю про помічені під час приймання недоліки проданого товару. Підтвердженням недоліків товару, доставленого за допомогою перевізника, є Акт про пошкодження (відсутність Акту є безпідставним неприйняттям).

6.3. У разі невиконання правил, передбачених п. 6.2. даного Договору, Продавець має право відмовитися повністю або частково від задоволення вимог Покупця про передачу йому потрібної кількості товару, заміни товару, що не відповідає умовам даного Договору.

 

7. Відповідальність сторін Договору та порядок врегулювання спорів.

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним Договором сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.2. Продавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, залучених до підйому / заносу товару на поверх Покупця, а також його збирання, якщо Продавець лише надав необхідні контакти, а Покупець зв’язався з третьою особою самостійно.

7.3. У випадку відмови Покупця від Товару протягом двох днів з моменту підписання даного Договору, Продавець  повертає попередню оплату з різницею від суми Товару та понесених витрат, пов’язаних з придбанням матеріалів та інших допоміжних засобів для продажу даного Товару.

7.4. За не передачу товару в строки, визначені Договором, без попереднього повідомлення Покупця, Продавець несе матеріальну відповідальність у відповідності до чинного законодавства України. Повідомлення має бути направлено Продавцем на електронну адресу Покупця, яку було надано Покупцем, за 3 (три) календарних дні до дати передачі товару, з урахуванням розрахунку строку, що визначений у п. 4.1. даного Договору.

7.5. За затримку передачі товару, без попереднього повідомлення Покупця, Продавець сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,1% від суми вартості товару за кожен день прострочення, але не більше 1% суми вартості товару.

7.6. У разі затримки Покупцем остаточного платежу більш ніж на 2 (два) календарні дні від визначеного цим Договором строком, він сплачує Продавцю пеню в розмірі 0,1% від  суми простроченого платежу за кожен день прострочення але не більше 1% від суми простроченого платежу.

7.7. Сплата неустойки (штрафу) не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим Договором.

7.8. Якщо Покупець не проводив заміри приміщення з представником Продавця, Продавець не несе відповідальності за неналежне встановлення та монтаж товару згідно розмірів приміщення.

7.9. У разі, якщо у поданому Покупцем Продавцю дизайн-проекті товару буде виявлено неточні розрахунки, розбіжності у розмірах тощо, внаслідок чого будуть вноситися зміни у виготовлений товар, Покупець відшкодовує Продавцю усі понесені витрати, пов’язані з придбанням додаткових матеріалів та інших допоміжних засобів, на підставі окремо виставленого рахунку-фактури. При цьому, відповідальність, що визначена п. 7.5. даного Договору, до Продавця не застосовується.

7.10. Будь-які спори, що виникають між сторонами під час дії даного Договору, можуть вирішуватися шляхом пред’явлення сторонами одна одній відповідної претензії, викладеної у письмовому вигляді або направленої на електронну пошту.

7.11. Розгляд претензій здійснюється протягом 15 календарних днів з дати отримання такої претензії стороною, в адресу якої така претензія була направлена.

7.12. У випадку недосягнення сторонами згоди щодо виниклого спору такі спори та розбіжності вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

 

8. Гарантії.

8.1. Гарантійний строк на проданий товар, встановлюється тривалістю 6 (шість) місяців з дня передачі товару та при умові дотримання Замовником правил експлуатації і догляду за товарами, а саме:

  • догляд за товарами проводиться спеціальними миючими засобами, призначеними для різних видів товарів;
  • догляд за товарами, які виготовляються з м'яких матеріалів, без застосування абразивних засобів і жорстких поверхонь;
  • не допускається прямий вплив води на відкритих ділянках і стиках в товарах, якщо вони не оброблені спеціальними засобами.

8.2. У разі виявлення в процесі приймання-передачі товару недоліків, допущених з вини Продавця, останній у визначений Сторонами строк зобов’язаний усунути їх і повторно повідомити Покупця про готовність до передачі товару. Якщо Продавець не бажає чи не має можливості усунути такі недоліки, Покупець має право усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов’язані з усуненням недоліків Покупцем, зменшують пропорційно розмір вартості товару.

8.3. Продавець не відповідає за недоліки (дефекти), виявлені на товарах після спливу гарантійного строку.

8.4. Гарантія не дійсна в разі механічних пошкоджень з вини Покупця (в тому числі в разі тривалого намокання виробів або потрапляння вологи на товар), а також у разі зміни конструкції, перевантаження або використання не за призначенням або неналежним використанням придбаних товарів.

8.5. Покупець повідомлений та погоджується з тим, що не є недоліком (дефектом) товару наявність в його елементах особливостей, обумовлених стилістичною ідеєю вихідних матеріалів або природним походженням вихідних матеріалів, зокрема: несуттєвих відмінностей фактури та/або відтінків масиву дерева, і т. д.

На дерев’яних елементах товару допускаються недоліки деревини на лицьових поверхнях: сучки, світлі, темні або інші.

 

9. Умови повернення

9.1. Покупець має право самостійно обміняти або повернути придбаний товар на аналогічний, якщо товар не підходить за формою, кольором або розміром, а також з інших причин не може бути використаний за призначенням.

9.2. Покупець має право на обмін (повернення) товару протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не рахуючи дня покупки.

9.3. Зібрані товари не відносяться до переліку товарів, що підлягають поверненню.

9.4.  Розрахунок з Покупцем за товар проводиться виходячи з вартості товару на момент його покупки.

9.5. Товари, які виконувалися під індивідуальне замовлення, поверненню не підлягають. До індивідуальних замовлень відносяться:  всі  фарбовані фасади або інші корпуса та фасади на замовлення нестандартних фабричних кольорів та розмірів, а також  всі нестандартні товари або стільниці, які були вироблені під індивідуальні розміри чи кольори Покупця. Дані умови не обмежують законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством України.

 

10. Прикінцеві положення Договору.

10.1. Договір набирає законної сили з моменту його акцепту Покупцем і діє до моменту повного виконання зобов'язань Сторонами.

10.2. Даний договір може бути достроково припинений:

  • за взаємною згодою Сторін;
  • у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного органу;
  • у разі відсутності товару в наявності та відмови Покупця від заміни товару іншим аналогічним.

10.3. Сторони встановили, що визнання даного Договору недійсним у будь-якій його окремій частині не є підставою для визнання недійсним даного Договору у його повному обсязі.

10.4. Покупець дозволяє Продавцеві здійснювати всі дії, які відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» є обробкою персональних даних Покупця, а також надає Продавцеві згоду на обробку та зберігання своїх персональних даних з метою реалізації відносин, які виникають між сторонами на підставі даного Договору, з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері реклами, збору персональних даних з комерційною метою, відносин у сфері статистики у відповідності з діючим законодавством України.

10.5. Сторони дійшли згоди щодо можливості обміну електронними та/або відсканованими копіями документів, які мають юридичну силу до моменту обміну їх на оригінали (у випадку такої необхідності). Електронні повідомлення надіслані Сторонами одна одній прирівнюються до офіційних повідомлень. Електронне повідомлення вважається одержаним адресатом з моменту відправлення повідомлення відправником.